CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VINACOLAND
Địa chỉ : 94 Hữu Nghị, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : 0909777016 - Fax : 08.66856239
Email : khanhhoang.vinacoland@gmail.com - Website : Http://www.canhotragop.com.vn