Tag Archives: đô thị vệ tinh

Những khu đô thị vệ tinh của TPHCM

TPHCM đến năm 2025 sẽ phát triển theo hướng đa tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và các khu đô thị vệ tinh… TPHCM đến năm 2025 sẽ phát triển theo hướng đa tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và các khu đô […]

0972.79.39.49Đăng ký thông tin