Tag Archives: khu đô thị vệ tinh TPHCM

Những khu đô thị vệ tinh của TPHCM

TPHCM đến năm 2025 sẽ phát triển theo hướng đa tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và các khu đô thị vệ tinh… TPHCM đến năm 2025 sẽ phát triển theo hướng đa tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và các khu đô […]

0848 08 68 09Đăng ký thông tin