Khi thực hiện thủ tục để góp vốn, mua cổ phần, vốn góp của doanh nghiệp trong nước tại TP HCM, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến lĩnh vực bất động sản.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, trong 8 tháng đầu năm. Thành phố thu hút được 5,18 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, tăng 67% so với cùng kỳ 2017.

Trong đó, vốn từ góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp chiếm 80% tổng vốn đầu tư.

Thành phố chấp thuận cho hơn 1.900 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 4,14 tỷ USD. Bất động sản là lĩnh vực đứng đầu trong việc góp vốn với 48,2%.

Cơ cấu vốn đầu tư của góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp

Số dự án  vốn FDI được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của thành phố là 640. Tổng vốn 558,6 triệu USD, tăng 22% về số cấp mới nhưng giảm 30% về vốn so với cùng kỳ.

Vốn FDI tập trung nhiều nhất vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với tỷ trọng 24,5%. Bất động sản đứng thứ hai với 23,1%. Hàn Quốc đầu tư nhiều nhất, đạt 28,6%. Tiếp theo là Singapore, Na Uy, Nhật Bản, Hồng Kông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0972.79.39.49Đăng ký thông tin