Nhằm kiểm soát tình trạng chuyển nhượng dự án để trục lợi. Chặt chẽ trong công tác đấu giá đất và đấu thầy lựa chọn nhà đầu tư. UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở ban ngành thực hiện nhiều giải pháp.

Ngày 7/10, tin từ UBND TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa ban hành văn bản số 4473/UBND-ĐT. Chỉ đạo các sở ban ngành về thực hiện các giải pháp kiểm soát việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi. Công tác đấu giá đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản.

Đề xuất xây dựng chuyên đề về giải pháp kiểm soát việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi. TP.HCM đề nghị các sở ban ngành siết chặt quản lý trong việc chuyển nhượng dự án, đấu giá đất và đấu thầu.

Với Sở Kế hoạch và Đầu tư. UBND Thành phố chỉ đạo kiểm tra các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu trong lĩnh vực bất động sản. Đề xuất xây dựng chuyên đề đấu thầu dự án có sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu giá trong lĩnh vực bất động sản. Đề xuất xây dựng chuyên đề về đấu giá đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu các sở ban ngành khẩn trương thực hiện. Báo cáo và trình UBND Thành phố trước ngày 1/11/2018.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0972.79.39.49Đăng ký thông tin